Meer informatie

De NEXThaler® is een innovatief product, wilt u meer weten?
U kunt de zoekfunctie gebruiken of gewoon de lijst met veelgestelde vragen doorlopen.

Wilt u een van de aspecten van de NEXThaler® nader bekijken? Kies een van de onderstaande onderwerpen.

Gebruik

Ik opende de NEXThaler®, maar ik weet niet zeker of ik de 'klik' hoorde.

Het klikgeluid geeft aan dat de NEXThaler® correct is geopend. Indien u de klik niet hebt gehoord, checkt u of het roze beschermkapje volledig is geopend. Zo niet, dan adviseren wij u het beschermkapje opnieuw te sluiten en volledig te openen.

Nadat ik de NEXThaler® heb gebruikt, is de dosisteller niet verschoven. Wat moet ik doen?

De dosisteller van de NEXThaler® wordt alleen geactiveerd wanneer het roze beschermkapje wordt gesloten en u correct heeft geinhaleerd. Na elke afgegeven dosis wordt er een dosis in mindering gebracht van het totaal en ziet u het aantal resterende doseringen in het venster verschijnen.

Ik twijfel of de dosis goed is afgegeven. Mag ik de inhalator openen?

Nee, ter voorkoming van schade aan het werkingsmechanisme is het nooit toegestaan om de NEXThaler® open te maken. Voor meer details over correct gebruik van de NEXThaler®, kunt u de paragraaf ‘Hoe de NEXThaler® te gebruiken?’ raadplegen.

Wanneer u twijfelt aan een correcte werking, gaat u met de NEXThaler® terug naar de apotheek.

Wanneer de 120 doseringen zijn opgebruikt, mag ik de NEXThaler® dan weggooien in de afvalbak?

Het is beter om de NEXThaler® bij de apotheek in te leveren.

Kan ik met de NEXThaler® ook door mijn neus inhaleren?

Nee. De NEXThaler® werkt alleen door inhalatie via de mond. Na volledige opening van het roze beschermkapje, ademt u eerst volledig uit. Daarna brengt u de NEXThaler® naar uw mond, plaatst u uw lippen om het mondstuk en ademt u diep en krachtig in. Terwijl de NEXThaler® het poeder afgeeft, hoort u een ‘klik’ en dan proeft u iets. Voor meer details over een correct gebruik van de NEXThaler®, kunt u de paragraaf ‘Hoe de NEXThaler® te gebruiken?’ raadplegen.

Ik heb last van allergie. Kan ik de NEXThaler® gebruiken?

Het ontwerp van de NEXThaler® is erop gericht om mensen met een allergie voor nikkel of andere stoffen geen aanleiding te geven voor een allergische reactie. Het is belangrijk uw arts te waarschuwen wanneer u allergisch bent voor een van de werkzame bestanddelen of hulpstoffen.

Ik heb kinderen. Moet ik de NEXThaler® buiten hun bereik houden?

De NEXThaler® heeft geen kinderslot. Daarom is het belangrijk om de inhalator buiten het zicht en bereik van kinderen te houden.